Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz (1912-1914)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz
Uitgever: Magyar Földrajzi Intézet, Budapest
Jaar: 1912-1914 (datering kaarten)

Titelpagina: A Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság világatlasza:
95 fő és 190 melléktérképpel, 130 térképlapon,
kb. 130.000 nevet tartalmazó névjegyzékkel,
terjedelmes és gazdagon illusztrált szöveges résszel
szerkesztik Kogutowicz Károly és Littke Aurél
Vertaling:
De Wereldatlas van het Hongaarse Geografische Instituut N.V.:
met 95 hoofd- en 190 bijkaarten, op 130 kaartbladzijden,
een register met ongeveer 130.000 namen,
een omvangrijk en rijk geïllustreerd tekstdeel
bewerkt door Károly Kogutowicz en Aurél Littke

Titelpagina van het exemplaar (656654317) in de Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha

Titel op map: Nemcsak disz hanem szükséglet a
Világatlasz minden ember számára
Megrendelhető minden könyvkereskedőnél vagy a kiadó
Magyar Földrajzi Intézet r.t. nál, Budapest v.k. Rudolf-tér.
Vertaling:
Niet alleen decoratief maar een noodzaak de
Wereldatlas voor iedereen
Verkrijgbaar bij elke boekhandel of bij de uitgever
Hongaars Geografisch Instituut N.V., Budapest v.k. Rudolfplein.

r.t. = Részvénytársaság = naamloze vennootschap

Band

Dit exemplaar bestaat uit losse kaarten in een kartonnen map  (30,5 × 47,5 cm, H × B)  met linnen rug. Op de voorkant staat bovenaan een wereldkaart met daarbij personen uit verre landen. Daaronder zijn er, tussen symbolen van de uitgever M.F.I., een wervende tekst, de titel 'Világatlasz', de naam 'Magyar Földrajzi Intézet' van de uitgever en het adres. De kaarten zitten, voor zover ze twee bladzijden beslaan, gevouwen in de map.

Inhoud

De atlas is nooit voltooid, en dit exemplaar is dus ook onvolledig. Het bevat 37 kaarten, 35 op twee bladzijden en 2 op een enkele bladzijde. In totaal zijn er dus 72 van de geplande 130 bladzijden aanwezig.

De atlas begint met wereldkaarten, geografisch en thematisch, en een kaart van de Middellandse Zee. Daarna komen kaarten van Europa, van de Europese landen, en van de overige werelddelen. Bij elke 'afdeling' zijn geografische en enkele thematische kaarten gepland. Zie ook de inhoudsopgave.

Op de achterkanten – of buitenkanten – van de kaarten staan de naam van de kaart en de bijkaarten, en de namen van de medewerkers. Soms wordt ook vermeld de gebruikte kaartprojectie, een lijst van afkortingen, en/of een Hongaarse vertaling van de op de kaart gebruikte geografische termen.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kleuring van de geografische kaarten is doorgaans staatkundig (randkleur met bies); de zeeën hebben een dieptekleuring met dieptelijnen, de bergen zijn aangegeven met bruine arcering. De thematische kaarten hebben een bij het thema passende kleuring.

In de bovenmarge staat in het midden de naam van de kaart; links staat meestal de naam van de atlas; zie de inhoudsopgave. In de benedenmarge staat in het midden de naam van de uitgever; links staan soms de namen van de medewerkers. De overige informatie staat binnen het kaartkader, zoals de schaal en de graveerdatum. Uit die datering blijkt dat de kaarten in de periode 1912-1914 vervaardigd zijn. De kaarten uit 1912 hebben als auteurs Teleki en Kogutowicz en de kaarten uit 1913 en 1914 Kogutowicz en Littke.

Vergelijking met Debes' Handatlas

Van de 37 kaarten in dit exemplaar zijn er 28 overgenomen uit de 4e druk van de Duitse Debes' Handatlas; één kaartblad (Nº 6-7) bestaat voor de helft uit kaarten uit de Duitse atlas. De overige 8 kaarten zijn speciaal voor deze atlas gemaakt. Dat zijn vooral thematische kaarten, en verder een kaart van de Middellandse Zee en een reliëfkaart van Hongarije.

De 'Duitse' kaarten zijn natuurlijk in het Hongaars vertaald. Daarbij worden naast de oorspronkelijke Duitse medewerkers ook steeds de Hongaarse genoemd. Een enkele keer is een bijkaartje dat bedoeld is om de schaal te vergelijken, vervangen door een bijkaartje van een deel van Hongarije, met hetzelfde doel.

Alle details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.


Bronnen:Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz (1912-1914)© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: Rob Segers

valid HTML    valid CSS