Eduard Wagner's Atlas / Schulatlas (1840-ca. 1880)

See below for (a summary of) this text in English.

Schoolatlassen van Eduard Wagner (1811-1885), verschenen bij verschillende uitgevers. Eduard Wagner had vanaf 1835 een lithografisch bedrijf in Darmstadt, waar de kaarten voor Baedeker's reisgidsen werden gemaakt. Daaruit is in 1874 de firma Wagner & Debes voortgekomen, uitgever van onder andere Debes' Handatlas. Eduard Wagner heeft ook graveerwerk gedaan voor de atlassen van Carl Glaser.

Titels, uitgevers Edities, voor zover bekend


Bronnen:
Eduard Wagner's Atlas / Schulatlas (1840-ca. 1880)

School atlases by Eduard Wagner (1811-1885) from several publishers. From 1835 Eduard Wagner had a lithographic shop in Darmstadt, where maps for Baedeker's guidebooks were made. In 1874 it was the origin of the Wagner & Debes company, also publisher of Debes' Handatlas. Eduard Wagner heeft ook grveerwerk gedaan voor de atlassen van Carl Glaser. Eduard Wagner has also done engraving work for the atlases by Carl Glaser.

Titles, publishers Known editions


Sources:
© M. Witkam, 2015

valid HTML    valid CSS