Gustaf Thomée, Geographisk Chartbok [1e druk] (1849)

Wordt aan gewerkt / Under construction

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Gustaf Thomée, Geographisk Chartbok
Uitgever: Zacharias Hæggström, Stockholm
Jaar: 1849 [1e druk]

Titelpagina: Geographisk Chartbok för Svenska scholorna,
lämpad efter Palmblads och Hartmans Läroböcker af Gustaf Thomée
Innehåll: ...
Stockholm, Zacharias Hæggström, 1849
Vertaling:
Geografische atlas voor Zweedse scholen,
aangepast voor gebruik bij de leerboeken van Palmblad en Hartman door Gustaf Thomée
Inhoud: ...
Stockholm, Zacharias Haeggström, 1849

Band

De atlas heeft een kartonnen band met leren rug  (29 × 23,5 cm, B × H).  Op de voorkant staan de titel, de auteur, de inhouds­opgave en de prijs vermeld. De achterkant is leeg.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met inhoudsopgave, op de achterkant daarvan het voorwoord, en 24 kaarten. Er is geen register. Het kaartdendeel begint met 3 wereldkaarten: oostelijk en westelijk halfrond, en een wereldkaart in Mercatorprojectie. Daarna zijn er 13 kaarten van Europa en de Europese landen, en 8 kaarten van de overige werelddelen. De Scandinavische landen zijn op 3 kaarten betrekkelijk gedetailleerd afgebeeld. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd, in randkleur met bies voor de staatkundige indeling. In de rechter bovenmarge staat soms een kaartnummer. Dat is (meestal) niet hetzelfde als het nummer in de inhoudsopgave. In de overige marges staat soms toelichting bij de kaarten, zoals verklaring van de op de kaart gebruikte afkortingen of nummers. De overige informatie – naam van de kaart, eventuele schaalstok – staat, behalve bij de kaarten van de halfronden, binnen het kaartkader. Op 7 kaarten staat daar ook de naam E. Åkerland als cartograaf en/of graveur, en het jaartal 1830 – hoewel de atlas zelf als jaartal 1849 heeft.

Vermoedelijk is de nummering op de kaarten afkomstig uit de oudere uitgave "Bäckströms Atlas" van 1830. Op 6 van de kaarten staat vóór het nummer de tekst "Bäckströms Atlas, Suppl. II." Dat lijkt te wijzen op een tweede supplement bij deze oudere uitgave. De niet-genummerde kaarten vormen dan misschien het eerste supplement (de Europese landen) bij de wel genummerde 'hoofdkaarten' (wereldkaarten, werelddelen, Zweden). Overigens zijn de kaarten van dit tweede supplement precies de kaarten die in de oudste uitgaven van Stielers Schul-Atlas ook het supplement vormen.

Vergelijking met Stielers Schul-Atlas

Bijna alle kaarten in deze Zweedse atlas zijn nagetekend van kaarten in de Duitse Stielers Schul-Atlas. De enige uitzondering vormen de twee kaarten van Zweden en Noorwegen. Uit de Duitse atlas zijn de sterrenkundige kaarten en de deelkaarten van Duitsland niet gebruikt voor de Zweedse atlas.

Vaak zijn de kaarten in de Zweedse atlas vergelijkbaar met die in de uitgaven van rond 1845 van de Duitse atlas. Er zijn ook enkele kaarten die afgeleid zijn van oudere uitgaven van de Duits atlas. Dat geldt onder andere voor de kaarten van de halfronden en die van enkele werelddelen. Vermoedelijk heeft dat te maken met de herkomst van de Zweedse atlas als opvolger van "Bäckströms Atlas".

De overeenkomsten (en verschillen) zijn het beste te zien in de pagina met plaatjes van de kaarten van beiden atlassen ter vergelijking naast elkaar. Er is ook een vergelijkingstabel (met sorteermogelijkheden) waaruit de overeenkomsten zijn af te lezen.Gustaf Thomée, Geographisk Chartbok [1st edition] (1849)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS